Year
Brand
Magazine
  • MICHIKO KOSHINO
  • 2 Images
Michiko Koshino,  i-D Magazine ‘NEW BRIT’
Michiko Koshino, i-D Magazine ‘NEW BRIT’
1987
Michiko Koshino, i-D Magazine ‘HEROES AND SHEROES’
Michiko Koshino, i-D Magazine ‘HEROES AND SHEROES’
1988